Als iemand komt te overlijden moet er veel geregeld worden. Je dient het overlijden te melden binnen vijf dagen bij de gemeente, de begrafenis te regelen en het proces doorlopen voor de erfenis. In dit artikel lees je waar je aan moet denken bij het proces van een erfenis.

Aanvragen verklaring van erfrecht

Wil je de erfenis aanvaarden? Dan heb je een verklaring erfrecht nodig. Er zijn verschillende personen die je hierbij helpen. Denk aan een executeur en een erfrecht advocaat. Een executeur zorg ervoor dat een nalatenschap goed wordt afgehandeld. Daarnaast ontvangt de executeur de overlijdensakte en het uittreksel Centraal Testamentregister. Hieruit blijkt of de overledene een testament heeft. Vervolgens stelt de executeur een boedelbeschrijving op. Denk hierbij aan jaaropgaven, bankafschriften en huurcontracten. Samen met een erfrecht advocaat kijkt de executeur naar de mogelijkheden.

Wettelijke verdeling

Nadat alle informatie verwerkt is in een document vindt de wettelijke verdeling plaats. Dit geldt alleen als er geen testament is. Bij een wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot of partner de volledige nalatenschap van de overledene. In een testament kan dit anders staan en gelden er per testament andere regels. Zijn er kinderen, dan hebben zij recht op een deel van de erfenis. Zijn er geen kinderen en is er geen partner, dan erven de ouders, broers en zussen.

Niet eens met verdeling

Bij een testament vinden vaak conflicten plaats met familieleden die het niet eens zijn met de verdeling van de erfenis. Het is dan mogelijk bezwaar te doen bij de rechter. Ook hiervoor is het belangrijk een erfrecht advocaat te hebben. Samen kijken jullie naar de oplossing voor de verdeling van de erfenis en om het gehele proces in goede banen te laten leiden. In het testament kan ook staan dat de overledene de executeur de bevoegdheid heeft gegeven om de nalatenschap te verdelen.